Sanastoa

Teksteissäni esiintyy silloin tällöin outoja sanoja. Täältä voi katsoa, mitä minä niillä tarkoitan.

Autonvaihto

Jos linja-auto vikaantuu kesken päivän, se pitää vaihtaa toiseen.

Tilanteita on monenlaisia, mutta useimmiten ilmaantunut vika on niin pieni, että bussilla voi jatkaa matkaa seuraavalle päätepysäkille, jonne varalla oleva liikennehenkilökunnan edustaja tuo ehjän auton. Tällöin ei jää yhtään vuoroa ajamatta, eikä matkustajien tarvitse siirtyä autosta toiseen.

Jos linjan päätepysäkit ovat kaukana varikolta, mutta linja kulkee varikon ohi, voidaan auto vaihtaa myös kesken linjan. Myös resurssipula varikolla saattaa ajaa tähän ratkaisuun. Vuoroja ei jää ajamatta, mutta matkustajien vaivaksi jää siirtyminen risasta bussista ehjään.

Jos vika on niin vakava, että auto ei enää liiku, pitää vara-auto viedä risan auton luokse. Prosessiin pitää ottaa mukaan myös korjaamon henkilökuntaa: he tulevat kikka-autolla paikalle parsimaan vikaantuneen yksilön liikuntakykyiseksi. Usein jonkin verran vuoroja jää ajamatta, ja matkustajien matka tyssää.

Huulikuulutus

Kuljettajan tai muun liikennehenkilökuntaan kuuluvan suorittama kuulutus. Vastakohta etukäteen nauhoitetulle automaattikuulutukselle.

Kuljettajanvaihto(auto)

Linja-auto saattaa olla liikenteessä yli 24 tuntia vuorokaudessa. Yksi ja sama kuljettaja ei tietenkään aja yhtä ja samaa autoa koko päivää, vaan kuljettajia vaihdetaan välillä.

Kuljettajia vaihdetaan kuljettajanvaihtopaikalla. Sellaisiksi määritellään yleensä paikkoja, joiden lähellä on taukotila tai varikko, koska ajon päättävä kuljettaja lähtee yleensä tauolle.

Kuljettajanvaihtopaikka ei välttämättä ole linjan päätepysäkillä, vaan voi olla myös keskellä linjaa. Keskellä linjaa tapahtuvasta vaihdosta puhutaan lentovaihtona tai tolppavaihtona.

Toisinaan linja ei kulje minkään taukotilan tai varikon ohi. Tällöin otetaan käyttöön kuljettajanvaihtoauto, jolla ajoon lähtevä kuljettaja menee linjan varrelle, ja ajosta pois tuleva kuljettaja palaa takaisin varikolle. Kuljettajanvaihtoauton ajaminen on työaikaa, ja tauko alkaa vasta, kun poistuva kuljettaja saapuu varikolle tai taukotilaan.

Suunniteltujen kuljettajanvaihtopaikkojen ja -aikojen lisäksi voidaan tietenkin kiireellisissä tai muuten erikoisissa tilanteissa käyttää muitakin paikkoja ja aikoja.

Kummikuljettaja

Minun työnantajani puhuu kummikuljettajasta tai kummista, kun tarkoitetaan vasta talossa aloittanutta kuljettajaa kouluttavaa ja perehdyttävää kuljettajaa. Erityisesti kummikuljettajan tarkoitus on olla uuden tulokkaan mukana linjalla ensimmäisinä työpäivinä, ja opastaa ja neuvoa asioissa, joissa vasta-alkaja tarvitsee tukea.

Linjapaketti

Työnantajani on jakanut linjat paketeiksi. Esimerkiksi Elielinaukiolta ja Kampista lähtevät linjat ovat yhtenä pakettina. Toinen esimerkkipaketti voisi olla lentokenttälinjat, joihin kuuluu lukuisia Rautatientorilta lähteviä linjoja.

Kukin kuljettaja ajaa yleensä vain yhden linjapaketin linjoja, mutta paketista toiseen pääsee siirtymään toiveiden ja tarpeiden mukaan enemmän tai vähemmän helposti.

Linkker

  1. Taho, joka pyrkii edistämään sähkön käyttöä kaupunkien joukkoliikenteessä vallankumouksellisella tavalla. Näkyvin teknologian ja tietotaidon yhdistelmä taitaa olla Linkker-sähköbussi. (Linkkerin WWW-sivut.)
  2. Edellämainitun tahon valmistama Linkker-sähköbussi.

Olla varalla

Varikolla on aamuvarhaisesta iltamyöhään paikalla ainakin yksi varahenkilö. Hän päivystää kahvipannun äärellä, ja työnjohtajan määräysten perusteella hoitaa äkillistä huomiota vaativia tapauksia. Tehtäviä varalla olevalla on laidasta laitaan, mutta tässä muutamia yleisimpiä.

  • Ehjän linja-auton vienti rikkoontuneen tilalle. Joskus rikkonainen auto tulee pois ajamalla, joskus pitää jäädä odottelemaan korjaamon henkilökuntaa.
  • Pommiin nukkuneen tai sairastuneen kuljettajan tuuraaminen. Näissä tilanteissa varoitusaikaa on huonoimmissa tapauksissa vain muutamia minuutteja, joten ketään muuta ei siihen hätään yleensä ole tavoitettavissa. Yleensä varamies pyritään saamaan pois linjalta melko pian, jotta hän olisi jälleen käytettävissä muihin tehtäviin.
  • Rikkoontuneen rahastuslaitteen vaihtaminen ehjään, jos tälle asialle omistautunut henkilö ei ole paikalla.
  • Kuljettajanvaihtoautojen tankkaaminen ja pesu.
  • Aikataulukauden vaihteessa aikatauluhyllyjen järjestäminen ja vuoroaikataulujen vaihtaminen kansioihin.

Parkeon(it)

Rahastuslaite, joita alettiin ottaa busseissa käyttöön vuonna 2016 osana lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ) uudistamista. Laitteiden valmistaja on Parkeon, ja tätä kutsumanimeä käyttämällä erottelen ne vanhoista laitteista, joiden valmistaja oli Buscom, joita kutsuttiin tietenkin Buscomeiksi.

Varapohja

Meillä kuljettajat saavat tarkat työvuorot tietoonsa kahden viikon jaksoissa. Työvuorolistat julkaistaan viikkoa ennen kunkin jakson alkua.

Jos sijaiskuljettajalle ei löydy listan julkaisupäivään mennessä mitään sijaistettavaa, merkitään hänelle järjestelmään ns. varapohja. Se on työpäivä, jossa on vain työajat, esimerkiksi kello 5:00-13:30, mutta ei mitään ennalta määrättyä ajamista. Yleensä listan julkaisun ja kyseessä olevan työpäivän välisenä aikana joku sairastuu, tai jotain muuta yhtä jännää, ja sairaan työpäivä menee varapohjallisen kuljettajan keikaksi.

Jos kuljettajalla on listallansa varapohjat, hänen on edellisenä päivänä varmistettava, mitä työtä on määrätty tehtäväksi.

Vuoro

  • Kuljettajan työvuoro.
  • Kukin säännöllisesti liikennöivän kulkuneuvon linjallaan tekemä matka, kulkuvuoro. (Lähtö, bussilähtö, sivu, linjasivu.)
  • HKL:llä liikennevälineen työvuoro. Ajo-ohjelma, jonka mukaan yksittäinen liikenneväline kulkee. (Lähtöketju, autokierto.)

Vuoroista olen kirjoittanut oman artikkelinsa: Vuorot, vuorot ja vuorot.